VỆ SINH THEO GIỜ/ BY HOUR

– Dụng cụ công ty/Our materials : 70.000VND/Giờ (Hour)
– Dụng cụ có sẵn/ Your materials : 60.000VND/Giờ ( Hour)

VỆ SINH THEO THÁNG/ BY MONTH

2 LẦN/TUẦN ( TWICE A WEEK) – 08 BUỔI/ 08 DAYS

+ 1 PHÒNG NGỦ/ 1 BEDROOM)
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.200.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.100.000VND/Tháng (Month)

+ 2 PHÒNG NGỦ/2 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.400.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.200.000VND/Tháng (Month)

+ 3 PHÒNG NGỦ/ 3 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.800.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.500.000VND/Tháng (Month)

3 LẦN/TUẦN ( THREE TIMES A WEEK) – 12 BUỔI/12 DAYS
+ 1 PHÒNG NGỦ/ 1 BEDROOM
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.700.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.500.000VND/Tháng (Month)

+ 2 PHÒNG NGỦ/ 2 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 2.100.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.800.000VND/Tháng (Month)

+ 3 PHÒNG NGỦ/ 3 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 2.500.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 2.200.000VND/Tháng (Month)

Chi tiết công việc/ These maid services are included in:

– Lau dọn, vệ sinh và sắp xếp toàn bộ căn hộ (Phòng khách, phòng ngủ, khu vực làm bếp, nhà vệ sinh, …)
– Các công việc khác phát sinh (Giặt đồ, ủi đồ, nấu ăn, đi mua các nhu yếu phẩm,…), phí phát sinh sẽ được thỏa thuận trực tiếp.

Tư vấn miễn phí Tư vấn miễn phí
  liên hệ facebook   liên hệ zalo   liên hệ viber